Menu

Oznámenie o zániku mandátu poslanca

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca
Obecného zastupiteľstva Strečno

Prevziať (PDF, 197KB)