Menu

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina.

Prevziať (PDF, 2.58MB)