Menu

OZNAM pre obyvateľov Strečna

OZNAM pre obyvateľov Strečna (hlavne ulice Hradná, Lesná)

Dávame do pozornosti oznam o výkone leteckých prác v intraviláne obcí Nezbudská Lúčka a Strečno s vrtuľníkom typu Mi8T pri rekonštrukcii VVN 7718 v správe Stredoslovenskej Distribučnej. Práce sú rozdelené do dvoch etáp:

1.etapa:  

Termín – 18.01.2021 v čase medzi 11:00-13:00

Miesto – Nezbudská Lúčka pätka stožiara VVN č.27 (v prílohe mapka s  identifikáciou miesta)

Rozsah, špecifikácia letu – dva montážne lety v rozsahu do 30min s dielmi stožiara číslo 27

2.etapa:

Termín – 23.01.2021 v čase medzi 10:00-13:00 náhradný termín 24.01.2021

Miesto – Strečno, Nezbudská Lúčka trasa vedenia VVN (stožiare č 24-27) z brala nad Strečnom cez Váh do obce Nezbudská Lúčka (v prílohe mapka s  identifikáciou trasy montáže vedenia)

Rozsah, špecifikácia letu – štyri lety v rozsahu do 60 min. pri odvíjaní vodičov v trase VVN (stožiare č 24-27)

OZNAM

Prevziať (PDF, 420KB)