Menu

Oznam o úmysle vydať rozhodnutie

Oznam o úmysle vydať rozhodnutie o schválení návrhu programu starostlivosti.

Prevziať (PDF, 1.41MB)