Menu

Oznam o termíne a mieste verejného prerokovania

Žilinský samosprávny kraj oznamuje, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu

Prevziať (PDF, 43KB)