Menu

Oznam MŠ a ŠJ

Z dôvodu vzniknutej epidemiologickej situácie v MŠ a tým spojených obmedzení prevádzky školskej jedálne, obec Strečno ako zriad’ovatel’ po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Žiline oznamuje:

Prevziať (PDF, 559KB)