Menu

Oznam k vydávaniu rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti a za komunálny odpad

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti  a rozhodnutia k poplatku za
komunálny odpad budú v i  tomto roku vydávané na obecnom úrade.
Prosíme občanov, aby si rozhodnutia prišli prevziať podľa rozpísaného harmonogramu počas
úradných hodín.
Harmonogram k vydávaniu týchto rozhodnutí:
17. týždeň od 24.04.2023 – 28.04.2023 ulice: 1.mája, 26.apríla, Kamenná

18. týždeň od 02.05.2023 – 05.05.2023 ulice: Lesná, Partizánska, Čsl. brigády, SNP,
M. Ilovského, Športová, Nábrežná

19. týždeň  od 09.05.2023 – 12.05.2023 ulice: Francúzskych partizánov, Hradná , Kováčska,

28.októbra, Lipová

20. týždeň  od 15.05.2023 – 19.05.2023 ulice: Mládeže , Cintorínska, Školská

21. týždeň   od 22.05.2023 – 26.05.2023 ulice: Záhradná, Za záhradami

22. týždeň od 29.05.2023- 02.06.2023 ulice: Sokolská
Tým občanom, ktorí si nebudú môcť v stanovenom termíne vyzdvihnúť rozhodnutia  na obecnom
úrade, budú doručené na adresu trvalého pobytu. Prosíme uprednostňovať platbu cez internet
banking.
Zároveň žiadame občanov, aby dodržiavali stanovené termíny na prevzatie týchto rozhodnutí .