Menu

Ovčiarsky deň – redikaňä v Zázrivej

Miestna akčná skupina v terchovskej doline v spolupráci s obcou Zázrivá a miestnou akčnou skupinou Valašsko Horní – Vsacko organizuje dňa 20.6.2015 akciu zameranú na staré dávno zabudnuté zvyky spojené s vyháňaním oviec na hole, prezentáciou ľudového remesla a rozvojom aktivít v cestovnom ruchu v regióne – Ovčiarsky deň – redikaňä v Zázrivej.
Súčasťou programu bude redik – vyháňanie oviec na salaš spojené s predstavením miestnych zvykov a obyčají, ukážkou výroby tradičných syrových výrobkov, života na salaši a ochutnávkou ovčích špecialít. Sprievodný program bude dotvárať tradičný remeselný jarmok spojený s ukážkami kováčstva, zvonkárstva, rezbárstva, tkáčstva, spriadania a plstenia z vlny, výroby medovníkov, drotárstva, vyšívania, či iných ľudových remesiel. V rámci kultúrneho programu vystúpia: Trombitáši bratia Štefánikovci z púchovskej doliny, Detský folklórny súbor Hájovček a Ženská spevácka skupina Zvonica zo Strečna, Valašský soubor písní a tanců Zákopčan , Ženská spevácka skupina Karlovjanky z Velkých Karlovic, Cimbálová muzika z Valašska, Folklórna skupina “Lastovienka” z Čičmian, Folklórny súbor Rovňan, gajdoš Petr Sovják, a tradičná buková muzika z terchovskej doliny.
Aktivita sa uskutočňuje v rámci realizácie projektu „Bačovanie v Karpatoch“, ktorý bol podporený z PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA – FONDU MIKROPROJEKTOV, ktorý je administrovaný TRENČIANSKYM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM.
zazrivske_obyvace