Menu

Otvorenie outdoorového centra

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v spolupráci s obcou Strečno dňa 7. apríla 2015 slávnostne otvorili outdoorovú fitness zónu v miestnom parku pred obecným úradom. Cvičebné stroje sú určené na cvičenie vlastnou váhou pre všetky vekové kategórie. Program svojím vystúpením sprestrili chlapci z Workout Team Žilina. Ďakujeme MAS Terchovská dolina za realizáciu. Pozrite si malú ukážku zo slávnostného otvorenia.

GALÉRIA