Menu

Ochotnícke divadlo

HISTÓRIA
Ochotnícke divadlo v Strečne má hlboké korene. Bolo založené v roku 1927 a prvé predstavenie bolo Ferda šéfom. Najprv sa hralo v budove potravného družstva a neskôr v ľudovej škole na ul. SNP. Najväčší rozmach ochotníctva je zaznamenaný za režiséra Jozefa Ilovského, neskôr za Václava Oravca. Zaujímavé z tej doby je, že keď chceli hrať, museli si vyrobiť javisko, kulisy a stoličky na predstavenie podonášať z domu.

OFICIÁLNA STRÁNKA
Divadelníci
SÚČASNOSŤ
O obnovenie súboru sa zaslúžila Marta Pristachová za pomoci OÚ, starých a nových ochotníkov, režiséra Cyrila Obertu, Silvestra Trnovca st. a Paľa Bukovinského ml. 17. 4. 2009 bola odohratá hra od Ferka Urbánka Kamenný chodníček.

ochotnici