Menu

Návrh VZN č.2 prideľovanie nájomných bytov

Návrh VZN obce Strečno č. 2/2022 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve obce Strečno pre sociálne účely

Prevziať (PDF, 489KB)