Menu

Návrh VZN č.2-2023 o miestnych daniach

Návrh VZN č.2-2023 o miestnych daniach

Prevziať (PDF, 334KB)