Menu

Návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Strečno č. 5/2015

Návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Strečno č. 5/2015

Prevziať (PDF, 110KB)