Menu

Modernizácia verejného osvetlenia

Publicita o modernizácii verejného osvetlenia v obci Strečno v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

verejne-svetlenie