Menu

Minikárový klub Strečno

Minikárový klub Strečno pozýva všetkých občanov Strečna a priaznivcov minikárového športu na “Preteky minikár – Sklabiňa 2016”. Samotné jazdy sa budú konať v dňoch 11. 6. a 12. 6. 2016, v čase od 10.00 hod do 15.00 hod. v Sklabini pri Martine a v Sklabinskom Podzámku.

Všetci ste srdečne vítaní!

Monika Obertová – riaditeľ pretekov
Michal Oberta – štatutár klubu
titulka strecno