Menu

Krásny úspech pretekárov Minikárového klubu Strečno

Ocenenie SAMŠ za dosiahnuté výsledky v športovej sezóne minikár za rok 2022 v Nitre (zľava):

Tomáš Piroha, Stráňavy (kategória M1)

Michal Piroha, Stráňavy (kategória M1)

Matej Oberta, Strečno (kategória M2)

Michal Oberta, Strečno (kategória M3).