Menu

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja

Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja – oznámenie o začatí verejného prerokovania, žiadosť o zaslanie pripomienok a pozvánka na verejné prerokovanie

Prevziať (PDF, 45KB)