Menu

Informácia krízového štábu Okresného úradu Žilina, mimoriadna situácia Strečno

Od 04.03.2024 do 08.03.2024 v čase od 08.00hod. do 16.00 hod. sa vykonajú práce kotvenie sieti za bariérami, pracovníci pracujú mimo cesty. – bez dopravných obmedzení

V piatok 08.03. 2024 od 20.00 hod. do 09.03.2024 do rána 08.00hod. sa dokončia práce ochranného plota inkriminovaného miesta v Strečnianskej úžine – s reguláciou dopravy a dopravnými obmedzeniami na nevyhnutný čas.

Od 09.3.2024 v čase od 08.00 do 17.00hod. a 10.03.2024 v čase od 08.00 do 14.00hod.  sa vykoná na skalnatom brale nad cestou I/18 montáž feraty, skúška odolnosti a funkčnosti zhotovenej ochrannej bariéry a prieskum územia za účelom dokončenia inžiniersko-geologického prieskumu. – s reguláciou dopravy a dopravnými obmedzeniami na nevyhnutný čas.

Nasledujúci týždeň od 13.03. do 19.03.2024 bude horolezcami zabezpečená obhliadka skalnatého brala v inkriminovanom mieste.