Menu

DFS Hajovček

Ľubica Kučerová – vedúca súboru
Kontakt : 0903 893 008
Kamenná 157,
01 24 Strečno,
kucerovci@gmail.com

Detský folklórny súbor Hajovček vznikol v roku 2006. V súčasnosti pracuje pod Miestnym kultúrnym strediskom v Strečne, pod Školským strediskom záujmovej činnosti pri Základnej škole Slovenského národného povstania v Strečne. Má spolu vyše 50 detí.  Jeho názov je odvodený od slova „Hajov“. Hajovy boli prievozy- loďky, ktoré slúžili na prepravu ľudí za prácou na druhú stranu Váhu do Terchovskej doliny.
„Poznávajme kraje svoje a poznáme samých seba“.
S touto myšlienkou DFS spracováva hlavne materiál z obce Strečno.  Deti pod vedením pedagógov ale aj za pomoci starých rodičov objavujú zabudnuté zvyky, hry a tradície v obci. Spoznávajú jej významné osobnosti, ich život, veselé i smutné príhody. Tie znovu ožívajú vo vianočných programoch, ktoré nesú názov “Tradície v srdci”. Ľuďom v obci prinášajú poznanie , prehlbujú vzťah a úctu k rodnej dedine. V programoch sa prejavuje nielen radosť a nadšenie detí, ale aj ich hudobné a dramatické nadanie.  DFS účinkuje na podujatiach obce, na festivaloch a prehliadkach v regióne Žilina i v zahraničí. V roku 2011 získal na Celoštátnej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov „Pod Likavským hradom“ zlaté pásmo.