Menu

Dotazník – záujem o informovanosť

[]
1 Step 1

DOTAZNÍK
PRE ZISTENIE ZÁUJMU OBČANOV OBCE STREČNO O ZÍSKAVANIE HLÁSENÉHO OZNAMU
FORMOU SMS ALEBO E-MAILU

Obec Strečno chce byť bližšie k svojim občanom a pomocou nových technológií zlepšiť ich informovanosť. Chceme spustiť nový systém posielania správ, ktorými by sme oznamovali našim občanom dôležité informácie formou SMS správ alebo e-mailu.

Preto obec uskutočňuje prieskum medzi občanmi, formou dotazníka pre zistenie záujmu občanov o získavanie hláseného oznamu napr. odstávkach elektriny, vody, zberu odpadov či pripravovaných kultúrnych alebo športových akciách v obci, formou sms správ alebo e-mailu.

V prípade záujmu o takýto spôsob získavania informácií prosím vyplňte nasledujúce údaje:

Meno a priezviskoCelé meno
person_outline
Adresaadresa
label_outline
Telefónne číslocislo
phone

Krížikom označte, aký druh oznamov máte záujem odoberať:

Mám záujem o

Vyplnením a odovzdaním dotazníka, budete automaticky prihlásený k odberu obecných správ po spustení ich odosielania. Po spustení informačného systému bude možné prihlásiť resp. odhlásiť sa z odberu správ prostredníctvom internetu alebo na obecnom úrade. Táto služba je pre Vás BEZPLATNÁ.

Vaše získané osobné údaje, budú použité výhradne za účelom doručovania obecných oznamov a na zlepšenie komunikácie obecného úradu s občanmi obce. Vyplnením dotazníka potvrdzujete správnosť zadaných údajov a súhlasíte so zaradením osobných údajov až do odvolania v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, mobilné telefónne číslo, email adresa a podpis do IS – Hlásenie miestneho rozhlasu formou sms správy.

Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder