Menu

Dotazník pre občanov

Vážení občania,

obec Strečno sa  v zmysle zákona č. 538/2008Z.z. v znení aktuálnych predpisov vzhľadom na zákonnú povinnosť spracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja ako základný dokument rozvoja obce zapojila do spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na r. 2015-2020 (s výhľadom do r. 2023), ktorý ako základný dokument rozvoja mikroregiónu bude obsahovať identifikáciu a návody na riešenie problémov aj našej obce a určí smer rozvoja obce do budúcnosti. Cieľom predstaviteľov obce je, aby v tomto dokumente boli maximálne zohľadnené potreby a priority všetkých obyvateľov našej obce. V súvislosti  s týmto cieľom si Vás dovoľujeme osloviť s  prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, aby sme mohli zahrnúť do tvorby dokumentu aj priame názory a potreby občanov našej obce. Vyplnený dotazník zašlite poštou alebo doručte 13. júla 2015  na Obecný úrad v Strečne alebo zašlite e-mailom na adresu: obec@strecno.sk. Dotazník je k dispozícii v elektronickej forme na web stránke našej obce www.strecno.sk.

Prevziať (DOC, 82KB)