Menu

Dotazník MAS

Prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý je potrebný pre plánovanie nových projektov na našom území. Čo najväčší počet dotazníkov a názorov od obyvateľov obcí  pomôže pri nastavovaní opatrení z Programu rozvoja vidieka a priorít z Integrovaného regionálneho operačného programu v pripravovanej Stratégii miestneho rozvoja vedeného komunitou pre nasledovné programové obdobie 2016-2020.

 

Dotazník nájdete na http://goo.gl/forms/QZtyb69hBk