Menu

Dodatok č. 3 k VZN 1/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v školských zariadeniach so sídlom na území obce na príslušný kalendárny rok.

Prevziať (PDF, 280KB)