Menu

Dodatok č.1 o miestnom poplatku za komunálne odpady

Dodatok č.1 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Prevziať (PDF, 108KB)