Menu

Deň matiek 2015

Deň matiek je už tradične špeciálnym časom, kedy im patrí za prejavenú lásku a starostlivosť vzdať vďaku. Ich obetavosť vždy zahreje srdce každého syna, či dcéry. Známy sviatok siaha až do obdobia antiky. Na Slovensku sa obnovil až po roku 1989 a padá na druhú májovú nedeľu. Aj tento rok, 11.5.2015 sme sa na niekoľko hodín „zastavili“ a venovali sme svoj čas mamkám, starým mamám, ktoré mali v tento deň svoj sviatok. Po príhovore predsedníčky JD v Strečne Helenky Kuzmányovej a pána starostu, vystúpili s veľmi pekným a milým programom najmenšie detičky z MŠ v Strečne. A veru, bolo na čo pozerať. Oslavu zorganizovala Jednota dôchodcov v Strečne, za čo im patrí naše poďakovanie.