Menu

Najnovšie

Duša je vždy mladá

Pozývame Vás na program folklórnych skupín Hajovček, Hajov a ich hostí.

Pódiové vystúpenie zúčastnených folklórnych skupín má ukázať „Dušu vždy mladú“. V každom veku. Zachytiť čaro mladosti na dedine v medzivojnovom a povojnovom období. Objaviť miesta stretávania mládeže, formy zábavy, obľúbené piesne, tance, vtedajšiu rebéliu, ale aj povojnovú frustráciu mládeže a jej obavy.
Miesto konania: Sála KD v Strečne dňa 20.6.2021 o 17:00 hod.Počet účastníkov na podujatí je limitovaný podľa aktuálnej pandemickej situácie. Je potrebné sa nahlásiť hajovstrecno@gmail.com
Program “Duša je vždy mladá” z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Koronavírus – usmernenia hl. hygienika

UZNESENIE VLÁDY

Prevziať (PDF, 198KB)

NOVÉ USMERNENIA

Prevziať (PDF, 402KB)

OPATRENIE PREVÁDZKY

Prevziať (PDF, 141KB)

HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA

Prevziať (PDF, 211KB)

NOVÉ OPATRENIA – rúška

Prevziať (PDF, 111KB)

NOVÉ OPATRENIA – hranice

Prevziať (PDF, 158KB)

NOVÉ OPATRENIA – štátna karanténa

Prevziať (PDF, 129KB)

Prevziať (PDF, 123KB)

Usmernenia pre koronavírus.

Nové usmernenia a opatrenia

Prevziať (PDF, 306KB)

Prevziať (PDF, 344KB)

Uznesenie vlády

Prevziať (PDF, 31KB)

Zmena telefónnych čísiel

Prevziať (DOCX, 14KB)

Usmernenie hlavného hygienika

Prevziať (PDF, 227KB)

11

Verejná vyhláška

Prevziať (PDF, 119KB)

Rozhodnutie

Prevziať (PDF, 98KB)

Verejná vyhláška

Prevziať (PDF, 170KB)

ÚKS

Prevziať (DOCX, 15KB)

Prevziať (PDF, 1.7MB)

Prevziať (PDF, 1.72MB)

Prevziať (PDF, 3.68MB)

Prevziať (PDF, 1.67MB)

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – asistent/ka učiteľa

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:               Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Kategória voľného pracovného miesta:        asistent/ka učiteľa (100%),

Dátum predpokladaného nástupu:                 od 4. septembra 2020

Kvalifikačné predpoklady:                            v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o ukončenom vzdelaní.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,
Mládeže 289,
013 24 Strečno

zsstrecno@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

V Strečne dňa 21.08. 2020
Mgr. Matúš Čička
riaditeľ školy