Menu

Nástenka

Oznam – rekonštrukcia ul. Kováčska

Obecný úrad Strečno oznamuje občanom, že dňa 24.5.2023 začnú práce na rekonštrukcii miestnej komunikácie ulice Kováčska v Strečne. Odhadovaná doba prác je dva mesiace. Komunikácia bude po túto dobu uzavretá pre motorové vozidlá. Dotknutí občania môžu po dobu prác využiť parkovisko pred hasičskou zbrojnicou.

Hody 2023

Obec Strečno Vás srdečne pozýva na Strečniansky hody 2023.