Menu

New1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

n a r i a ď u j e pre Materskú školu, Sokolská 494, 013 24 Strečno

v čase od 21.09.2021 do 27.09.2021 nasledovné karanténne opatrenia v Materskej škole, Sokolská
494, 013 24 Strečno:
1. zákaz činnosti – výchovno-vzdelávací proces,
2. zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí pre deti a mládež.

Prevziať (PDF, 92KB)

Zmena autobusov

Obec Strečno – zmena autobusov

Od 6.9.2021 dochádza k zmene odchodu autobusu smer Žilina-Strečno s pravidelným odchodom 6.50 h na 6.30 h.