Menu

Bohoslužby v Strečne

Na základe uvoľnenia opatrení farnosť Strečno oznamuje veriacim, že sväté omše sa budú slúžiť v nedeľu 10.5.2020 v kostole sv.Žofie o 9.00 hod a 10.30 hod. Pre osoby staršie ako 65 rokov, na základe odporúčania hlavného hygienika SR, bude svätá omša odslúžená v sobotu, 9. mája 2020 o 18.00 hod s platnosťou na nedeľu.
Prenos nedeľnej svätej omše o 9.00 hod formou káblovej tv a fcb stránke obce zostáva nezmenený. Pri osobnej účasti na svätých omšiach je potrebné sa riadiť pokynmi hlavného hygienika, t.j. vstup len s rúškom a pri vstupe do kostola je potrebné vykonať dezinfekciu rúk.