Menu

Prechod na nový odorant zemného plynu

SPP Distribúcia oznamuje prechod na nový typ odorantu zemného plynu. Bližšie info v prílohe.