Menu

Carousel

NAZOV ZMLUVY
DÁTUM ZVEREJNENIA
STIAHNI
BITUNOVA – zmluva – oprava miestnej komunikácie
21.10.2016
PS Strečno – prenájom priestorov
18.10.2016
OPS – Min. hospodárstva – nenávratný finančný príspevok
14.10.2016
EKORAY Peter Bolek – zmluva o odbere odpadov
05.10.2016
FPU – zmluva o poskytnutí dotácie
07.10.2016
FPU – zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
20.9.2016
OPS – spomaľovače
31.08.2016
OPS – požiarne schodisko MŠ
31.08.2016
OPS – oprava bytových priestorov
31.08.2016
ZOD – Zmluva o dielo
19.08.2016
MAPA Digital – zmluva o poskytnutí služieb
15.08.2016
MAPA Digital – spracovanie osobných údajov
15.08.2016
OPS – montáž dopravných zrkadiel
29.07.2016
P. Tichý – zmluva o dielo – dopravné ihrisko
29.07.2016
J-D – zmluva most
13.07.2016
NATUR pack a.s. – zmluva o zabezpečení systému
06.07.2016
OPS – rekonštrukcia sociálnych zariadení
20.06.2016
Správa registratúry – zmluva
10.06.2016
E-VO – zmluva o poskytovaní služieb
26.05.2016
PONTIS – zmluva o dopravnom ihrisku
24.05.2016
OPS – Inominátna zmluva
27.04.2016
VUC – Zmluva o poskytnutí dotácie
27.04.2016
CASSIEN – zmluva o dielo
11.04.2016
Dodatok o zriadení Stavebného úradu
05.04.2016
PRIMA NOTA – Zmluva o spolupráci
18.03.2016
Nedvedovci – Nájom sály KD
03.03.2016
Domašín s.r.o. dodatok k zmluve
23.02.2016
SOAR s.r.o. – Zmluva o dielo
28.01.2016
OPS. – Zmluva o dielo – oprava pokladne
14.01.2016