Menu
NAZOV DOKUMENTU
DÁTUM ZVEREJNENIA
STIAHNI
Schválený Program.rozpočet 2017,2018,2019 – Príjmy
16.12.2016
Schválený Program.rozpočet 2017,2018,2019 – Výdaje
16.12.2016
VZN o miestnom poplatku za rozvoj
16.12.2016