Menu

Stavebný úrad

Spoločný obecný úrad Strečno
Stavebný úrad pre obce: Bitarová, Brezany, Divina, Divinka,
Dlhé Pole, Horný Hričov, Hôrky, Ovčiarsko, Stráňavy, Strečno, Svederník
Pracovisko:
Administratívna budova Lesov SR š.p.
Nám. Gen. M.R.Štefánika 1
010 01 Žilina
2.posch č.dv. 203, 203A

KONTAKTY
Tel.: 041/599 33 35
Mail podateľňa: stavebny.urad@strecno.sk
Mail: referent: daniela.postekova@strecno.sk (Divina, Divinka, Stráňavy, Strečno)
Mail: jana.dolinajcova@strecno.dcom.sk (Bitarová, Brezany, Dlhé Pole, Hôrky, Horný Hričov, Ovčiarsko, Svederník)
Stránkove hodiny:
Pondelok: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:00
Streda: 7:30 – 12:00 13:00 -17:00

Stavebný úrad

stavebny_dozor.docxstavebný dozorStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
stiahnutie_ziadosti.docxstiahnutie žiadostiStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
stavebny_dozor.docxstavebný dozorStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
stiahnutie_ziadosti.docxstiahnutie žiadostiStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doklady.docxžiadosť o predĺženie lehoty na dokladyStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_odstranenie_stavby.docxžiadosť o odstránenie stavbyStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
ziadost_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.docxžiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbyStavebný úrad Strečno
stavebny_dozor.docxstavebný dozorStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doklady.docxžiadosť o predĺženie lehoty na dokladyStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.docxžiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbyStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.docxžiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbyStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_kr.docxnávrh na vydanie KRStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_kr.docxnávrh na vydanie KRStavebný úrad Strečno
vzdanie_sa_odvolania.docxvzdanie sa odvolaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.docxžiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbyStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doklady.docxžiadosť o predĺženie lehoty na dokladyStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
ziadost_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.docxžiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbyStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doklady.docxžiadosť o predĺženie lehoty na dokladyStavebný úrad Strečno
ziadost_120_140.docxžiadosť 120, 140Stavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_o_odstranenie_stavby.docxžiadosť o odstránenie stavbyStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doklady.docxžiadosť o predĺženie lehoty na dokladyStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_kr.docxnávrh na vydanie KRStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
stiahnutie_ziadosti.docxstiahnutie žiadostiStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doklady.docxžiadosť o predĺženie lehoty na dokladyStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_kr.docxnávrh na vydanie KRStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_kr.docxnávrh na vydanie KRStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_o_odstranenie_stavby.docxžiadosť o odstránenie stavbyStavebný úrad Strečno
ziadost_120_140.docxžiadosť 120, 140Stavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_o_odstranenie_stavby.docxžiadosť o odstránenie stavbyStavebný úrad Strečno
ziadost_o_odstranenie_stavby.docxžiadosť o odstránenie stavbyStavebný úrad Strečno
vzdanie_sa_odvolania.docxvzdanie sa odvolaniaStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
ziadost_o_vydanie_sp.docxžiadosť o vydanie SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
ziadost_o_vydanie_sp.docxžiadosť o vydanie SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
ziadost_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.docxžiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbyStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
stiahnutie_ziadosti.docxstiahnutie žiadostiStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
ziadost_dsp.docxžiadost o DSPStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_kr.docxnávrh na vydanie KRStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_kr.docxnávrh na vydanie KRStavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doklady.docxžiadosť o predĺženie lehoty na dokladyStavebný úrad Strečno
ziadost_o_vydanie_sp.docxžiadosť o vydanie SPStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
ziadost_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.docxžiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbyStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_kr.docxnávrh na vydanie KRStavebný úrad Strečno
ziadost_o_vydanie_sp.docxžiadosť o vydanie SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
ziadost_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.docxžiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbyStavebný úrad Strečno
ziadost_o_odstranenie_stavby.docxžiadosť o odstránenie stavbyStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
vzdanie_sa_odvolania.docxvzdanie sa odvolaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_120_140.docxžiadosť 120, 140Stavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doklady.docxžiadosť o predĺženie lehoty na dokladyStavebný úrad Strečno
ziadost_dsp.docxžiadost o DSPStavebný úrad Strečno
ziadost_120_140.docxžiadosť 120, 140Stavebný úrad Strečno
navrh_na_zmenu_uzivania.docxnávrh na zmenu užívaniaStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_lehoty_na_doklady.docxžiadosť o predĺženie lehoty na dokladyStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
ziadost_o_odstranenie_stavby.docxžiadosť o odstránenie stavbyStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_vydanie_sp.docxžiadosť o vydanie SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_vydanie_sp.docxžiadosť o vydanie SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
ohlasenie_drobnej_stavby.docxohlásenie drobnej stavbyStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_kr.docxnávrh na vydanie KRStavebný úrad Strečno
ziadost_o_predlzenie_platnosti_SP.docxžiadosť o predĺženie platnosti SPStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
ziadost_dsp.docxžiadost o DSPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_vydanie_sp.docxžiadosť o vydanie SPStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
ziadost_zmenu_lehoty_dokoncenia_stavby.docxžiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavbyStavebný úrad Strečno
stavebny_dozor.docxstavebný dozorStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
navrh_na_vydanie_ur.docxnávrh na vydanie URStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno
doplnenie_ziadosti.docxdoplnenie žiadostiStavebný úrad Strečno
ziadost_o_dsp.docxŽiadosť o DSPStavebný úrad Strečno