Menu

OZNAM O PRERUŠENÍ ELEKTRICKEJ ENERGIE

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

29.11.2019 od 7:30 – 15:30

Prevziať (PDF, 731KB)

28.11.2019 od 8:00 – 13:00

Prevziať (PDF, 742KB)

06.12.2019 od 7:30 – 14:30

Prevziať (PDF, 720KB)