Menu

Jánske ohne 2020

Dňa 27. júna 2020 o 21:00 sa uskutoční pálenie Jánskeho ohňa na kopci Chlumec.