Menu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

Prevziať (PDF, 459KB)

-žiadosť o voľby poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 voliča, ktorý ma trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Prevziať (PDF, 277KB)

-informácie –voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Prevziať (PDF, 395KB)

-emailové adresa na doručovanie žiadosti o voľby poštou pre voľby do NR SR v roku 2020 voliča, ktorý ma trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Prevziať (PDF, 272KB)