Menu

SZ Jesienka

Kontakt: Jozef Kivoň – vedúci súboru
Spevácka skupina Jesienka vznikla v roku 2013. Nový výbor strečnianskych dôchodcov chcel jeho založením spestriť činnosť a predstaviť spevácke umenie svojich členov repertoárom pôvodných slovenských ľudových a upravených piesní. Názov sa viaže k jeseni života, ale ich práca potvrdzuje, že majú elánu na rozdávanie.
Jedenásť členný súbor tvorí 9 žien a dvaja muži. Na harmonike ich sprevádza vedúci súboru.