Menu

Prevádzkový poriadok KD

Od roku 2017 je v platnosti nový prevádzkový poriadok kultúrneho domu, ktorý bol schválený na OZ dňa 16.12.2016

Prevziať (PDF, 141KB)