Menu

Obecné zastupiteľstvo

Bc. Dušan Štadáni

starosta obce

Beáta Badibangová

zástupkyňa starostu
Komisia kultúry, školstva a športu

Ing. Danka Sokolovská

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania

Mgr. Dušan Durčo

Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií

Mgr. Monika Obertová

Komisia pre sociálne veci

Marek Hanuljak

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie

Peter Oberta

technické zabezpečenie

Samuel Zajac

Komisia životného prostredia

Ing. Július Ilovský

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Ing. Andrea Ďurišková

Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií

Predseda: Mgr. Dušan Ďurčo

Členovia: Bc. Oľga Škripková, Mgr. Monika Obertová, Ing. Radovan Martinček

Komisia životného prostredia

Predseda:        Samuel Zajac

Členovia: Ing. Katarina Buchtova, p. Pavol Tavac

Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania

Predseda:        Ing. Dana Sokolovská

Členovia: p. Janka Tavačová, Ing. Branislav Meliš, p. Alfonz Klocáň, p. Peter Oberta

Komisia kultúry, školstva a športu

Predseda:        Beáta Badibangová

Členovia:         Marián Praták, Pavol Bukovinský, Ľubomír Bukovinský, Peter Oberta,

Mgr. Dušan Ďurčo,  Marta Štadániová,  Štefan Oberta

Komisia pre ochranu verejného poriadku

Predseda:        Ing. Július Ilovský

Členovia:        JUDr. Martin Samec, Ing. Andrea Ďurišková

Komisia pre sociálne veci

Predseda:        Mgr. Monika Obertová

Členovia:        Marta Vantuchová,  Anna Dugovičová,  Mgr.Iveta Tarabová

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie

Predseda:        Marek Hanuljak

Členovia:        Ing. Radovan Martinček, Ing. Andrea Ďurišková

 

Obvody

p. Beáta Badibangová: Za záhradami časť I., Kamenná

p. Pavol Tavač: Sokolská časť II., Športová, Nábrežná

Marek Hanuljak: Školská, 26. apríla

p. Peter Oberta: 28. októbra, M.Ilovského

Mgr. Monika Obertová: 1.mája, Čsl. brigády

Ing. Andrea Ďurišková: Za záhradami časť II., Lipová

Ing. Dana Sokolovská: Mládeže, Záhradná

Ing. Július Ilovský: Hradná, Lesná, SNP, Kováčska

určí sa na ďalšom OZ – Zlatné, Sokolská časť I., Partizánska, Cintorínska a Fr. Partizánov