Menu

Obecné zastupiteľstvo

1. Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja podnikania – Ing. Dana Sokolovská
2. Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií. – určí sa na ďalšom OZ
3. Komisia kultúry, školstva a športu – Beáta Badibangová
4. Komisia pre ochranu verejného poriadku – Ing. Július Ilovský
5. Komisia pre sociálne veci – Mgr. Monika Obertová
6. Komisia životného prostredia – Pavol Tavač
7. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie – Marek Hanuljak

Obvody

p. Beáta Badibangová: Za záhradami časť I., Kamenná

p. Pavol Tavač: Sokolská časť II., Športová, Nábrežná

Marek Hanuljak: Školská, 26. apríla

p. Peter Oberta: 28. októbra, M.Ilovského

Mgr. Monika Obertová: 1.mája, Čsl. brigády

Ing. Andrea Ďurišková: Za záhradami časť II., Lipová

Ing. Dana Sokolovská: Mládeže, Záhradná

Ing. Július Ilovský: Hradná, Lesná, SNP, Kováčska

určí sa na ďalšom OZ – Zlatné, Sokolská časť I., Partizánska, Cintorínska a Fr. Partizánov