Menu

Obecné zastupiteľstvo

zastupitelstvo

 

Bc. Dušan Štadani
Starosta
Obce

Beáta Badibangová
Zástupca starostu
Komisia kultúry a školstva

Ing. Róbert Benedig
Komisia pre rozvoj
športu

 

Mgr. Dušan Ďurčo
Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií

Alfonz Klocáň
Komisia cestovného ruchu a
podnikania

Mgr. Erika Kubová

 

Peter Oberta
Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania

Štefan Oberta
Komisia pre ochranu
verejného poriadku

Mgr. Monika Obertová
Komisia pre
sociálne veci

 

Ing. Dana Sokolovská
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie

 

Starosta obce
Dušan Štadáni, Bc.
Zástupca starostu
Beáta Badibangová
Obecné zastupiteľstvo pridelený obvod (ulice)
Beáta Badibangová Za záhradami I., Kamenná
Ing. Róbert Benedig Školská, 26. Apríla, ul. Za záhradami I., Zlatné, ul. Kamenná
Mgr. Dušan Ďurčo Zlatné, Sokolská časť I., Partizánska, Cintorínska, Francúzskych partizánov
Alfonz Klocáň Sokolská časť II., Športová, Nábrežná
Mgr. Erika Kubová ul. Za záhradami II., ul. Lipová
Peter Oberta ul. 28. októbra, M. Ilovského
Štefan Oberta Hradná, Lesná, SNP, Kováčska
Monika Obertová, Mgr. ul. 1. mája, ul. Čsl. brigády
Dana Sokolovská, Ing. ul. Mládeže, ul. Záhradná

KOMISIE

Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania
predseda Peter Oberta
členovia Ing. Dana SokolovskáIng. Ľubomír Škripek

Ing. Pavol Albrecht

Ing. Július Ilovský

Komisia pre správu obecného majetku, rozpočtu a financií
predseda Mgr. Dušan Ďurčo
členovia Bc. Oľga ŠkripkováAlfonz Klocáň
Komisia kultúry a školstva
predseda Beáta Badibangová
členovia Peter ĎanovskýMarek Bukovinský

Pavol Bukovinský

Marta Pristachová

Dušan Ďurčo

Štefan Oberta

Karolína Horváthová

Komisia pre rozvoj športu
predseda Ing. Róbert Benedig
členovia Peter ObertaŠtefan Oberta

Róbert Kán

Roman Franek

Kvetoslav Pokorný

Komisia pre ochranu verejného poriadku
predseda Štefan Oberta
členovia Mgr. Martin Samec
Komisia pre sociálne veci
predseda Mgr. Monika Obertová
členovia Zuzana SamcováAnna Dugovičová

Peter Beháň

PhDr.Mária Beháňová

Marta Vantúchová

Komisia cestovného ruchu a podnikania
predseda Alfonz Klocáň
členovia Rastislav MeloIng. Pavol Albrecht

Vladimír Taraba

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie
predseda Ing. Dana Sokolovská
členovia Alfonz KlocáňŠtefan Oberta

Mgr. Monika Obertová