Menu

Knižnica

Adresa
28. októbra č. 184
013 24 Strečno

KONTAKTY
Vedúca knižnice: Ing. Eva Balcárová
Tel.: 041/5697 144

OTVÁRACIA DOBA
pondelok – 15:00 – 17:00
utorok – voľný deň
streda – 15:00 – 18:30
štvrtok – voľný deň
piatok – 14:00 – 17:00

 

fpu_logo1_modre

V roku 2016 nákup nových kníh podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ktorý bol hlavným partnerom projektu.

V roku 2016 skvalitnenie a obnovu interiéru knižnice podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


 


Obecná knižnica vyhlasuje súťaž
MOJE ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN

Súťaž je pre žiakov ZŠ .Vyhodnocovať sa bude v dvoch kategóriách pre žiakov prvého a druhého stupňa. Rozsah prác je od 1 až 4 strany formátu A 4.Hodnotiť sa bude obsah i forma napísania. Je možné práce i ilustrovať. Príspevky je treba nosiť do knižnice do 16.10.2015.Tešim sa na vaše zážitky vo vašich príspevkoch   všetky práce budú ocenené peknými cenami.

post2

Obecná knižnica PASOVANIE PRVÁKOV

web_1web_2

kniznica

Obecná knižnica vyhlasuje tému lit.súťaže pre žiakov ZŠ v próze na tému ,Moja rozprávka “

Rozsah minimálne na jednu stranu A4. Pri hodnotení porota zohľadní okrem obsahu rozprávky i úpravu ,pripadne  ilustráciu.Inšpiráciou by mali byť rozprávky nášho rozprávkara Pavla Dobšinského.Vyhodnotenie súťaže bude spojené s besedou venovanou Pavlovi Dobšinskému.Príspevky treba doniesť do Obecnej knižnice do 29.5.2015

Vyhodnotenie literárnej súťaže ,,Tvorba vlastnej knihy “spojená s besedou so spisovateľom Igorom Válekom

1.stupeň ZŠ

1.Tamarka Prieložná

2.Eliška Kováčová

3.Božka Šmidová

2.stupeň ZŠ

1.Simonka Sapietová

2.Lukáš Kadaši

3.Erik Kubo