Menu

Jánske ohne 2019

Dňa 22. júna 2019 o 21:00 sa uskutoční pálenie Jánskeho ohňa na kopci Chlumec.